Wykształcenie i doświadczenie

Zajmuję się terapią wad wymowy, zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych. Pracuję z noworodkami, dziećmi oraz młodzieżą. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna, natomiast studia magisterskie na kierunku pedagogika szkolna. Studia podyplomowe kontynuowałam na Uniwersytecie Szczecińskim z logopedii i glottodydaktyki., a na Medycznym Uniwersytecie Pomorskim ukończyłam Neurologopedię. Ponadto jestem absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej w Białogardzie. 

Przez ostatnie 8 lat doświadczenie zdobywam w licznych placówkach oświatowych oraz służbie zdrowia. Odbyłam praktyki: w Szpitalu na oddziale Neurologii, w Przychodni dla osób jąkających się, w Przychodni dla słabosłyszących i niesłyszących, dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami neurorozwojowymi.

Obecnie prowadzę gabinet neurologopedyczny, do którego serdecznie zapraszam!

Dotychczas współpracowałam z:

 • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Koszalinie,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogicznej w Łobzie,
 • Przedszkolem Miejskim im. Kubusia Puchatka w Resku,
 • Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci, Młodzieży oraz Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem – Poradnia Logopedyczna w Łobzie oraz w Szczecinie,

Jako kompetentny neurologopeda poszukuję najbardziej efektywnych metod wspierania rozwoju mowy moich pacjentów. Umiejętności jakie zdobywam na szkoleniach i konferencjach chętnie wykorzystuję w pracy terapeutycznej. Wszystkie są dostosowane do indywidualnych możliwości dzieci oraz osób dorosłych. 

Ukończone kursy:

 • Opóźnienie neurorozwojowe oraz zaburzenia integracji sensorycznej jako przyczyny specyficznych trudności szkolnych, zaburzeń rozwojowych, zaburzeń rozwoju mowy oraz zaburzeń zachowania (Koszalin)
 • Zaburzenia naurorozwojowe (Koszalin)
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce-program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard (Koszalin)
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania prof. Jagody Cieszyńskiej (Koszalin)
 • Wykorzystanie muzyki klasycznej w terapii małego dziecka (Gdańsk)
 • Od kontaktu w interakcjach do rozwoju języka w przekazie wspomaganym. AAC Piktogramy (Szczecin)
 • Teoria uczenia się muzyki E.E.Gordona (Szczecin)
 • Zaburzenia miofunkcjonalne (Katowice)
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym (Poznań)
 • Odruchy ustno-twarzowe według S. Masgutowej (Szczecin)
 • alfabet palcowy (Szczecin)
 • Rehabilitacja dzieci po wszczepieniu implantów ślimakowych (Szczecin)
 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u niemowląt i noworodków (Szczecin)
 • Trening karmienia logopedycznego (Szczecin)
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych (Poznań)
 • Integracja sensoryczna- jak diagnozować dziecko (Szczecin)

Konferencje:

 • Przemoc seksualna wobec dzieci (Koszalin)
 • Nowe trendy w diagnozie specyficznych zaburzeń uczenia się: dysleksja i zaburzenia językowe SLI (Warszawa).