Czym jest coaching językowy?

Zacznijmy od początku

 

By zrozumieć, czym jest coaching językowy warto najpierw wyjaśnić, czym jest sam coaching. Obecnie w internecie mamy wielu samozwańczych coachów, którzy opowiadają różne historie mające motywować ludzi do działania. Nie jest to jednak coaching, a jedynie mowy motywacyjne.

Coaching to wsparcie osoby, która poddaje się temu procesowi bez udzielania rad, mówienia co ma robić i jak postępować, bez mówienia co coach by zrobił na jej miejscu, a przez pokazanie innej perspektywy na daną sytuację. Jest to spotkanie, zwykle dwójki osób, podczas którego odbywa się rozmowa – coach zadaje pytania, a coachee (czyli osoba w procesie coachingowym) odpowiada zgodnie z tym, co czuje. Jest to rodzaj głośnego myślenia na dany temat, przyglądania się konkretnemu problemowi z różnych stron

.Coach ma do dyspozycji wiele narzędzi (np. SWOT, TOWS, koło życia, itd.), które wykorzystuje odpowiednio do sytuacji. Celem coachingu, jest już wspomniane pokazanie innej perspektywy problemu i drogi do rozwiązania go. Podczas procesu pracujemy na zasobach, czyli wiedzy, doświadczeniu, umiejętnościach coachee, jako że są one kluczem do rozwiązania problemu. Nie jest to psychoterapia i jej nigdy nie zastąpi, nie porusza się również na tych spotkaniach traum oraz aspektów, które należy przepracować z psychoterapeutą. Coaching jest narzędziem do zobaczenia innej perspektywy.

Nowoczesne pojęcie czy dobre praktyki? Czyli kilka słów o coachingu językowym


Coaching językowy to proces oparty na tradycyjnym coachingu, ale w przeciwieństwie do niego skupiamy się na problemach związanych z nauką języka obcego. Coach w tym rodzaju coachingu dobiera/dostosowuje zadania tak, by wszystkie obracały się wokół nauki języka. Omawiane są sposoby nauki umiejętności, słownictwa czy gramatyki, a także zagadnienia związane z motywacją. Ważne jest ustalenie celu oraz określenie się tu i teraz – czyli gdzie chciałabym być, a gdzie jestem. W czasie coachingu pracuje się nad drogę do wyznaczonego celu. Krok po kroku omawia się trudności, radości, możliwości, sposoby, itd. Bardzo często podczas procesu coachee uświadamia sobie dlaczego dana umiejętność jest tak trudna do opanowania z jej punktu widzenia, lub też znajduje nowe rozwiązania  na obecne problemy.

Dla kogo jest coaching językowy?


Coaching językowy jest dla każdego, kto świadomie uczył się jakiegoś języka obcego i umie się nim posługiwać na poziomie co najmniej B2. Dlaczego? Otóż jak już wyżej wspomniałam, coaching to praca na zasobach, a jeśli ktoś nabył język a nie uczył się go, nie posiada wiedzy na temat jak ma się uczyć skutecznie, co działało a co nie, ile czasu zajęło jej dojście do danego poziomu i dlaczego aż/tylko tyle. Wszystko to pomaga budować efektywne metody nauki, jak również wybierać lepsze opcje w dążeniu do celu. 

Co dla pozostałych?

Pozostałym polecam mentoring językowy, który prowadzony jest w inny sposób i można o nim poczytać tutaj. Coaching jest jak spacer z osobą towarzyszącą, która nie komentuje a tylko zadaje nam pytania i przysłuchuje się odpowiedziom. Mentoring zaś jest podążaniem po wyznaczonej (często wspólnie) ścieżce za kimś, kto pokazuje nam różne możliwości, zachęca do działania i dzieli się swoim doświadczeniem.

Similar Posts