Witaj

Praca z ludźmi, a przede wszystkim pomaganie im w przezwyciężaniu ich trudności komunikacyjnych to nasza pasja. Zapraszamy rodziców zaniepokojonych rozwojem mowy swojego dziecka;  rodziców, których dzieci mają problemy z ssaniem, karmieniem, żuciem, połykaniem; dzieci, które mają trudności artykulacyjne, wykazują opóźnienie w rozwoju mowy; dzeci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji; jąkającymi się, dzieci z mutyzmem wybiórczym, jak również dorosłych po różnorodnych incydentach neurologicznych. 

Pierwszy krok
Oczywiście należy do Ciebie. Jeśli podejrzewasz problem w rozwoju u siebie lub swojej pociechy, skonsultuj to!
Kiedy udać się do logopedy?

Krok drugi
Ten krok należy do nas. Kompleksowo przebadamy Twoje dziecko i wyjaśnimy co jest przyczyną jego problemów. Z pewnością wykonamy:

 1. Diagnozę logopedyczną/ neurologopedyczną
 2. Diagnozę pedagogiczną
 3. W razie potrzeby profesjonalną terapię 

Oferujemy Ci 9 lat doświadczenia jako pedagog, 7 lat jako logopeda, wykształcenie i ogromną chęć pomocy Tobie i Twojemu dziecku!

Mogę pomóc Twojemu dziecku

 

Doświadczenie i wiedza, którą posiadamy sprawiają, że jesteśmy w stanie pomóc w przypadku:

 • wad wymowy
 • zaburzeń mowy (afazji, alalii, ORM i in.)
 • trudności w nauce czytania i pisania
 • dysleksji
 • opóźnień neurorozwojowych
 • centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • dzieci ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera
 • zaburzeń związanych z nieprawidłowościami rozwojowymi
 • jąkania, mutyzmu wybiórczego

Jak będziemy pracować?

Każdy przypadek jest inny. Dlatego nie można określić jednego sposobu działania. Terapia logopedyczna dla Twojego dziecka będzie dostosowana konkretnie do jego przypadku.

Główne metody, które stosujemy:

 • grupowy program stymulacji i wygaszania odruchów Sally Goddard
 • metoda krakowska prof. Jagody Cieszyńskiej
 • alternatywne metody komunikacji (piktogramy)
 •  teoria uczenia się muzyki E.E.Gordona
 • muzykoterapia
 • logorytmika
 • integracja odruchów ustno-twarzowych
 • alfabet palcowy
 • terapia miofunkcjonalna