action
learning

czym jest?

Action Learning to metoda pracy w pięcioosobowej grupie, podobna do mastermindu, jednak sesje AL trwają dłużej, co pozwala na dokładne omówienie potrzeb każdego z uczestników. W czasie spotkań członkowie odpowiednio dobranej grupy nie tylko omawiają i analizują wyzwania, z którymi chcą się mierzyć, ale również znajdują wsparcie w grupie pomagającej im dotrzeć do celu oraz uczą się wzajemnie od siebie. Jedne zajęcia trwają około 4 godzin i są podzielone na 5 sesji (1 sesja na 1 uczestnika).

przebieg

Jedna sesja, podczas której w całości skupiamy się na jednym uczestniku, trwa 40 minut. Pierwsze 10 minut to wprowadzenie do problemu oraz opowiedzenie, jakie kroki zostały już podjęte by go rozwiązać. Następne 15 minut to pomoc grupy – członkowie zadają pytania osobie, której problem jest omawiany, mające na celu pokazanie rozwiązań które oni by zastosowali. Osoba pracująca nad problemem odpowiada na każde pytanie, ale ma również prawo odmowy odpowiedzi. Ostatnie 15 minut to podsumowanie (czy znaleziono rozwiązanie, co zabiera dla siebie oraz co deklaruje, że zrobi do następnych zajęć) przez osobę omawiającą swój problem, a następnie podsumowanie każdego członka grupy, co z sesji zabiera dla siebie. Po zakończeniu sesji następuje 10-minutowa przerwa, a po niej kolejna sesja przebiegająca dokładnie w ten sam sposób.

grupa

Podstawą dobrego działania Action Learningu jest dobrze dobrana grupa, którą coś łączy (np. podobny cel). Dlatego należy przeprowadzić rozmowy lub ankiety wśród zainteresowanych uczestnictwem w procesie, a następnie połączyć tych ludzi w dopasowane do nich grupy.

spotkania

Na cały proces składa się 6 zajęć odbywających się co 4 tygodnie. Zajęcia (przynajmniej 2 pierwsze spotkania) muszą odbyć się na żywo.